herstelcoaching

Dit najaar startte ik als docent in de opleiding tot herstelcoach, ontwikkeld door Quasir en het Expertiseburo.
Herstelcoaching is een nieuw beroep dat zich in korte tijd een waardevolle positie heeft verworven in de letselschadewereld:
het richt zich op mensen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in hun werk- of privésituatie door aanhoudende fysieke of psychische klachten.

De oorzaak kan liggen in een whiplash als gevolg van een auto-ongeluk; de psychische gevolgen van ‘life-events’ zoals een vechtscheiding, een levensbedreigende ziekte, een ernstige burn-out of een verslaving: het belangrijkste gevolg is dat je niet meer naar je ‘oude leven’ terug kunt en dus je leven opnieuw moet uitvinden met vragen als: wie ben ik nu, wie wil ik worden en wat kan ik ontwikkelen?
Samen met de herstelcoach onderzoek je wat wèl kan en welke kwaliteiten je daarvoor in huis hebt. Deze inzichten vormen de basis voor het herstelplan dat je met je herstelcoach ontwikkelt.

Meer lezen? Zie: www.deherstelcoach.nl

Go To Top