Duocoaching

ik-wij-jij

Zakelijk

Een slechte werkrelatie met een collega, je manager, een van je medewerkers, een teamgenoot, of een maatschap partner: in alle gevallen kost dat veel energie en bestaat het risico van escalatie, terwijl  duocoaching vaak in enkele gesprekken wederzijdse belangen en emoties kan verhelderen en zo uitzicht biedt op herstel van de werkrelatie.

Als ‘duocoach’ richt ik me erop beide deelnemers te ondersteunen in het creëren van een duurzaam effectieve werkrelatie.

Dat verloopt via een aantal fasen:

  1. Individuele kennismaking en oriëntatie.
  2. Eerste gezamenlijke bijeenkomst waarin beide deelnemers hun ‘verhaal’ doen en we de gezamenlijke wens om tot een oplossing te komen – ‘groen licht’ voor onze samenwerking –  vaststellen.
  3. Onderzoek van wederzijdse ervaringen, standpunten, ambities en overtuigingen.
  4. Ingrediënten voor een effectieve samenwerking
  5. Gezamenlijke conclusie

Prive 

Ieder mens wil zich onvoorwaardelijk geaccepteerd weten; veilig en verbonden voelen met tenminste een dierbare.Het is een fundamentele emotionele behoefte -het is als een  bron van kracht: het maakt je sterker, waardoor je opener staat voor de wereld en voor nieuwe ontmoetingen en ervaringen.

Maar soms besef je dat deze behoeftevervulling niet langer vanzelf spreekt en dat meer onuitgesproken blijft dan gevierd. Romantiek heeft plaatst gemaakt voor onuitgesproken machtsstrijd of onvervuld verlangen.

Duocoaching biedt levenspartners de kans om de strijd of het verlangen te vertalen in gedeelde normen om samen te leven en een bron van kracht voor anderen te zijn.

Na kennismaking vullen we in onderling overleg aantal (meestal vijf) en aard van de gesprekken in.

 

Go To Top